työnteko

Missä teillä tehdään töitä?
6 näkökulmaa työnteon mallin pohdintaan

Monissa organisaatioissa käydään parhaillaan vilkasta keskustelua työn tekemisen paikasta ja työtavoista. Missä ja miten työtä tehdään, mitä viestintäkanavia tarvitaan, mitkä ovat tapaamiskäytännöt, mikä motivoi ja mikä edistää hyvinvointia? Ajautuminen johonkin toimintamalliin ilman kokonaisvaltaista pohdintaa tai kovaäänisten mielipiteiden pohjalta, voi johtaa kokonaisuuden kannalta toimimattomaan ratkaisuun. Millaisia asioita kannattaa miettiä ja miten ne vaikuttavat toisiinsa? Asiakkaideni kanssa käymien keskustelujen pohjalta olen pohtinut näkökulmia, joiden avulla muuttunutta tilannetta voi lähteä arvioimaan. Esittelen 6 näkökulmaa, jotka voisivat toimia keskustelun pohjana ja ohjata organisaation työnteon … Lue lisää