Hyvinvoinnin lähteellä

Hyvinvointivalmennus
osallistaa sekä mielen että kehon

Hyvinvoinnin lähteellä autan asiakasta keräämään voimavaroja ja löytämään menetelmiä oman hyvän olon saavuttamiseen. Autan nykytilanteen ja tavoitteiden kirkastamisessa, vahvuuksien ja potentiaalin tunnistamisessa sekä osaamisen kartoittamisessa. Tuen uudistumisen matkalla kohti päämäärää. Kuljen rinnalla ja autan asettamaan askelmerkkejä kohti tavoitetta sekä tunnistamaan, koska ollaan perillä.

Palautumisessa ja voimavarojen vahvistamisessa keho ja mieli kuuluvat tiivisti yhteen ja ne kulkevat käsi kädessä koko valmennuksen ajan. Valmennuksen tavoite voi liittyä ammatilliseen kehittymiseen tai oman hyvinvoinnin edistämiseen, kuten stressistä tai työpaineista palautumiseen tai ennaltaehkäisevästi voimien keräämiseen ja työkalujen hankkimiseen tulevien haasteiden varalle.

Hyvinvoinnin edistämisessä  palautuminen perustuu Hengähdyshetkiä®-palautumismenetelmään .

Valmennukseen voi tulla yksin tai ryhmässä. Tavoitteet ja henkilökohtaiset keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Hyvinvointivalmennus koostuu seuraavista vaiheista:

Ensimmäinen tapaaminen

Missä ollaan?
Nykytilanteen toteaminen

Toinen tapaaminen

Mitä halutaan saavuttaa?
Tavoitteen asettaminen

3-6. tapaaminen

Mitä konkreettisia tekoja tehdään tavoitteen saavuttamiseksi? Suunnitelma, toiminta ja muutoksen havainnointi

Tapaamisten välillä koko valmennuksen ajan

Valmennus sopii muun muassa seuraaviin tilanteisiin:

Tule veloituksettomaan alkukeskusteluun