Tietosuojaseloste

Heli Alén Oy:n rekisteriseloste ja tietosuojaseloste

Heli Alén Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU: yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679), kansallisen henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Päivitetty 1.5.2021

Rekisterin nimi: Heli Alén Oyn asiakasrekisteri

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Heli Alén Oy, Y-tunnus: 2851741-5, Hernekertuntie 7, 02660 Espoo, puh. +358 40 7551613, sähköposti heli@helialen.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteriselosteissa esiteltyjä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, kehittämiseen ja yhteydenpitoon sekä palveluiden tuottamiseen asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

Rekisterin tietosisältö:

  • Henkilön nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys ja sen toimiala
  • Tehtävä ja sen osasto yrityksessä
  • Tulokset persoonallisuustesteistä, joihin henkilö on antanut suostumuksensa
  • Muut palvelun tuottamisen kannalta välttämättömät tiedot, jotka toimeksiantaja rekisterinpitäjänä, kontaktihenkilö tai loppuasiakas henkilökohtaisesti luovuttaa
  • Tietojen rekisteröintipäivä

 

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan vain ja ainoastaan henkilölle itselleen tai henkilön suostumuksella esihenkilölle tai toimeksiantajalle. Henkilö saa aina myös itse omat raporttinsa.

Säännönmukainen tietojen siirto: Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ulkopuolisten palveluntuottajien vastuu: Heli Alén Oy:n  käyttämät ulkopuoliset palveluntuottajat (esim. Peili Consulting Oy) noudattavat henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin vahvasti suojattuja.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Kaikilla Heli Alén Oy:n asiakasrekistereissä olevilla on omien henkilötietojensa osalta oikeus luottaa tietoturvan korkeaan tasoon ja saada ilmoitus mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta.

Lisäksi kaikilla rekistereissä olevilla on omien henkilötietojensa osalta oikeus:
•    saada läpinäkyvää ja ajantasaista tietoa,
•    tietää, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin,
•    pyytää tietojen oikaisua,
•    pyytää henkilötietojensa poistamista asiakasrekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi),
•    pyytää käsittelyn rajoittamista sekä
•    vastustamisoikeus.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan milloin tahansa ottamalla yhteyttä tässä rekisteriselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön, Heli Aléniin.

 

Tietojen suojaus

Rekisterin suojauksen periaatteet: Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin, salasanat vaihdetaan säännöllisesti. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Matkapuhelin on suojattu sormenjälkitunnistimella.

Henkilöt, joilla on pääsy rekisteriin: Heli Alén, puh. +358 40 7551613

Rekisterin käyttäjä, Heli Alén, noudattaa ICF:n (International Couching Federation) eettisiä ja luottamuksellisuutta koskevia ohjeita.

Asiakastietojen säilytys: Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun on perusteltua asiakkuuden hoitamisen kannalta. Tietoja voidaan sälyttää vielä asiakkuuden päättymisen jälkeen siltä osin, kuin on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon, että asiakkuus saattaa vielä jatkua jossain muodossa myöhemmin. 

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteröityä koskevat tiedot kerätään henkilöltä itseltään, tai henkilön nimi saadaan toimeksiantajalta sen jälkeen, kun prosessista on sovittu henkilön ja toimeksiantajan kesken. Tietoja kerätään myös sähköisesti helialen.fi -sivuston yhteydenottolomakkeen avulla henkilön ottaessa yhteyttä.

Käyttäjä hyväksyy tämän rekiseriselosteen ja tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä palvelujamme ja/tai allekirjoittamalla coaching-sopimuksen.