Johtamisen kehittäminen

Johtamisen taito vaatii jatkuvaa kehittämistä

Tuloksellinen ja vastuullinen johtaminen on menestyvän yrityksen kulmakivi. Johtaminen, jossa on huomioitu monimuotoisuus, hyvinvoiva henkilöstö sekä ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen näkökulma asettaa haasteita johtamiselle ja jatkuvalle johtamistyön kehittämiselle.

Johtamisen kehittäminen voi tarkoittaa ihmisten johtamistaitojen kehittymisen lisäksi johtamisjärjestelmien tai tarkoituksenmukaisemman organisoitumisen kehittämistä tai vaikka johtamiskulttuurin kehittämistä. Johtamista tapahtuu niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasollakin. Omien johtamistaitojen kehittäminen lähtee aina itsetuntemuksesta ja itsensä johtamisesta.

Autan kasvun ja kehittymisen tiellä sekä löytämään ratkaisuja haasteisiin. Toteutan valmennuksia, coaching- tai mentorointitapaamisia niin yksilöille kuin ryhmillekin: aina asiakkaan tarpeeseen parhaiten sopivalla tavalla.

Johtoryhmävalmennukset
soveltuvat muun muassa seuraaviin tilanteisiin

Johtajien ja esihenkilöiden valmennukset
soveltuvat muun muassa seuraaviin teemoihin

Työyhteisökulttuuri sekä tapa tehdä töitä ovat murroksessa ja ne hakevat uutta muotoaan. Etätyöskentely kasvaa ja tiimit hajaantuvat. Muutos vaatii uudenlaisia itsensä johtamistaitoja niin työntekijöiltä kuin esihenkilöiltäkin. Yksilön vastuunotto työn tavoitteista ja tuloksista korostuu, samoin omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeässä roolissa. Onko organisaatiossanne tarvetta kehittää henkilöstöä ymmärtämään oman roolinsa paremmin, priorisoimaan työaikaansa ja toteuttamaan tavoitteellisempaa työskentelytapaa?

Itsensä johtamisen teemoja ovat muun muassa

Tule veloituksettomaan alkukeskusteluun