Organisaation kehittäminen

Työyhteisötaitojen ja
toimintakulttuurin kehittäminen

Autan organisaatioita kehittymään ja uudistumaan. Räätälöin asiakkaan tarpeen pohjalta organisaatioille kehityshankkeita tukemaan liiketoiminnan tavoitteita.

Työyhteisötaitojen kehittäminen

Työyhteisötaidot ovat perusta organisaation toimivuudelle. On tärkeää, että koko organisaatio toimii tavalla, joka mahdollistaa turvallisen, kannustavan ja tehokkaan työympäristön.  

Tyypillisiä työyhteisötaitojen kehityskohteita ovat muun muassa tiimien toimintatapojen ja pelisääntöjen selkeyttäminen.

Toteutan työyhteisötaitojen kehittämisvalmennuksia räätälöidysti, asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Valmennuksissa tartumme konkreettisiin kehittämis- tai ongelmakohtiin.

Toimintakulttuurin kehittäminen

Jokaisella yrityksellä on kulttuuri, oli se sitten määritelty tai ei. Yrityksen toimintakulttuuri syntyy ajan kuluessa ja koostuu monesta eri osa-alueesta, minkä vuoksi sen kehittäminen saattaa tuntua vaikealle. Autan organisaatiotanne kartoittamaan toimintakulttuurinne nykytilan, määrittämään tavoitteet sekä suunnittelemaan keinot, joiden avulla tavoitteisiin päästään.

Arvotyöskentely

Yrityksen arvot ovat parhaimmillaan yrityskulttuurin perusta, johtamisen työkalu ja toiminnan ohjaaja yhdessä yrityksen strategian kanssa. Arvot ovat tärkeä suunnannäyttäjä yrityksen toiminnassa. On tärkeää, että yrityksen arvot luodaan organisaatiossa yhdessä eri henkilöstöryhmien kanssa, jotta niihin pystytään sitoutumaan ja ne näkyvät arjen tekoina. Hyvin tehty arvotyö kantaa hedelmää ja on osa menestyvää yrityskulttuuria.  

Fasilitoin organisaatioille arvotyöskentelyprojekteja innostavalla ja osallistavalla tavalla.  

Tule veloituksettomaan alkukeskusteluun