Hyvinvointia kiireiseen työhön

Korona-aika on kohdellut yrityksiä kovin eri tavalla. Toiset ovat olleet kovilla pienentyneiden markkinoiden vuoksi. Toisilla yrityksillä kysyntä on kasvanut, mutta toimitushäiriöt, toimintarajoitukset tai muut itsestä riippumattomat seikat ovat kiusanneet. Yhteistä kuitenkin kaikille on se, että ne ovat joutuneet miettimään johtamista ja hyvinvointia aivan erityisellä tavalla.

Solina-Groupin toimintaan korona on vaikuttanut kiirettä huomattavasti lisäävästi. Solina toimii elintarviketeollisuudessa, parhaiden makujen luojana. Solina kehittää yhteistyössä asiakkaidensa kanssa yksilöllisiä tuotteita, jotka täyttävät vaativat tarpeet maun, ulkonäön, rakenteen ja ravitsemuksellisuuden osalta. Korona-aikaan Solinan tuotteiden ja palveluiden kysyntä on ollut hyvä, jopa kasvussa. Toimintaa on kuitenkin jouduttu tekemään uudella tavalla, johtuen maailmankaupan poikkeavista olosuhteista.

Koko yrityksessä on paineita, sekä johdolla että työntekijöillä. Yhteishenki on hyvä ja tekemisen meininki on kova. Solina-Groupissa on vuoden 2021 teemaksi valittu hyvinvointi ja jaksaminen, ei voisi olla osuvammin valittu! Alkuvuodesta 2021 suunnittelimme pohjoismaisen hankintatiimin vetäjän Heidi Järvinen kanssa toimenpiteitä, jolla hänen tiiminsä löytäisi keinoja selviytyä hyvinvoivana kasvavista työpaineistaan. Heidin kanssa yhteistyö executive coachingin merkeissä oli käynnistynyt jo aikaisemmin ja nyt Heidin tavoitteena oli auttaa tiimiä pysymään terveenä, energisinä ja motivoituneina vaativissa olosuhteissa, stressin ja jatkuvan muutoksen keskellä.

Hyvinvointia ja business coachingia tiimin tarpeisiin

Keväällä 2021 käynnistimme hankkeen, jossa yhdistetään business coachingin ja palautumisvalmennuksen keinoja. Business coachingin menetelmin tiimin tapaamisissa käsiteltiin työelämään ja työn tekoon liittyviä aiheita kuten rakentavaa yhteistyötä, muuttuvaa työelämää, itsensä johtamista, resilienssiä.  Näistä aiheista voi tiimi yhdessä ja kukin erikseen hyötyä omassa työssään.

Yhteistä koko tiimille olivat Hengähdyshetkiä® -palautumisvalmennuksen ohjatut viikkotunnit. Ryhmä on kansainvälinen; kolme henkilöä työskentelee Tanskassa, yksi Ruotsissa, yksi Ahvenanmaalla ja yksi Manner-Suomessa, joten tapaamiset toteutettiin kaikki verkossa, mikä on tuonut oman mausteen ohjauksille ja niiden seuraamisella. Viikkotunneilla tehtiin palauttavia kehonhuolto- ja hengitysharjoituksia, jotka ryhmän jäsenet voivat ottaa mukaan omaan arkeen.

Palautumisvalmennusten toinen osa on henkilökohtainen tapaaminen valmentajan kanssa: näiden tapaamisten aikana jokainen osallistuja määrittelee oman hyvinvointiaan edistävän tai palauttavan tavoitteen, johon valmennusten avulla pyritään. Hengähdyshetkissä keskustellaan nykytilanteesta, mutta katse on koko ajan kohti tulevaisuutta. Keskeistä on sekä kehon että mielen aktivoiminen toimimaan yhdessä kohti tavoitetta.

Loman rentous talteen

Kesä ja loma tuovat jokaisen työhön ansaitun tauon, jonka aikana on mahdollista ladata lisää akkuja. Ryhmän jäsenten omat oivallukset ja yhteiset keskustelut sekä viikoittaiset ohjaukset ovat luoneet pohjaa myös loman jälkeisen hyvinvoinnin vaalimiselle.  Loman jälkeen kerrataan vielä omia tavoitteita ja arvioidaan, miten nyt olisi hyvä jatkaa. Kuinka säilyttää tai vahvistaa palautumista ja hyvinvointia lisäävää omaa toimintaa? Miten pitää keho sekä mieli mukana omien hyvinvointitavoitteiden saavuttamisessa? Stressiä voi ja kannattaa hoitaa, mutta myös ennaltaehkäistä. Ja siihen Hengähdyshetkiä® -palautumisvalmennus tähtää.

Toteuttamamme hanke on pilottihanke Solina-Groupissa. Seuraamme ja arvioimme, mitä sen aikana ja jälkeen tapahtuu. Yksi tärkeä asia ainakin on jo selvä: ryhmä tietää varmasti, että heidän hyvinvoinnistaan ja toimintakyvystään välitetään erittäin paljon ja heitä tuetaan vaikeiden aikoja keskellä. Sillä on suuri merkitys, koska nyt kesän lopulla on selvää, että poikkeavat olosuhteet ja uudet haasteet ovat edessä myös tulevaisuudessa.