Coaching

Coaching tukee muutosta

Coaching on tulostavoitteellinen kehitysprosessi, jossa coach tukee valmennettavaa saavuttamaan asetetut tavoitteet ja vastaa prosessin etenemisestä. Coahcingissa, kuten muissakin valmennuksissa, vastuu muutoksesta ja toimeenpanosta on aina viime kädessä coachattavalla.

Coachaan yksilöitä, tiimejä ja ryhmiä, kuten esimerkiksi johtoryhmiä. Toteutan niin business- kuin yksilöohjauksiakin.

Coachingia hyödynnetään muun muassa seuraavissa tilanteissa:

Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde

Coaching on ratkaisukeskeinen menetelmä, jossa katse on tulevaisuudessa. Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jossa coach auttaa ohjattavaansa ottamaan käyttöön henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa sekä rohkaisee valmennettavaa kulkemaan haluttuun suuntaan. Coachingissa autetaan valmennettavaa löytämään vastauksia ja ratkaisuja, jotka parhaiten sopivat juuri hänelle ja ovat realistisia ja toteutettavissa. Parhaimmillaan coachingin-vaikutukset näkyvät kestävinä muutoksina niin toiminnan, ajattelun kuin tunteiden tasolla.

Business coachingin erityispiirteenä on organisaation tavoitteiden integroiminen prosessiin yksilön tavoitteiden rinnalle, sekä yksilön kehittymisen tukeminen osana organisaatiota.

Hyvinvointia lisäävä ja palautumista edistävä coaching voidaan toteuttaa erillisenä kokonaisuutena tai yhdistettynä business coachingiin.

Coaching-tapaamiset rakentuvat keskusteluista ja vaihtelevista harjoitteista. Tapaamisten lisäksi on mahdollisuus hyödyntää välitehtäviä tukemaan valmennusta.

Ryhmäcoaching esihenkilö- ja johtamisvalmennusten tukena

Ryhmä- tai tiimicoaching toimii erityisen hyvin esihenkilö- ja johtamisvalmennusten tukena, silloin kun uusia taitoja viedään käytäntöön.

Ryhmäcoachingissa valmennetaan samanaikaisesti useampaa ihmistä, joita yhdistää yleensä joko samanlaiset työtehtävät tai haasteet, tai samankaltainen asema organisaatiossa. Coachin tehtävänä on ohjata ryhmäprosessia ja varmistaa, että yhteiset tavoitteet saavutetaan. Tärkeä elementti ryhmäcoachingissa on myös vertaisryhmän tarjoama tuki, joka mahdollistaa toisten, samanlaisessa tilanteessa olevien osallistujien kokemuksista oppimisen. Tiimicoachingissa tiimillä on yhteinen tavoite, johon he pyrkivät.

Ryhmäcoachingiin kuuluu yleensä 4-6 coaching-tapaamista, jotka toteutetaan noin neljän viikon välein. Niiden kesto on 2-3 tuntia kerrallaan.

ICF toimii ammatticoachingin edistäjänä

ICF Global toimii 140 maassa ja sen tehtävänä on edistää ammatillista coachingia globaalisti ja ylläpitää sertifiointijärjestelmää.

Toimin vuonna 2021 ICF Finlandin hallituksen varapuheenjohtajana.

pcc
icf

Tule veloituksettomaan alkukeskusteluun