SSAB Europe Oy

Asiakastarina: SSAB Europe Oy / Leena Craelius, talousjohtaja

Executive Coach on ammattitaidon ja jaksamisen
”personal trainer”

Maailmanlaajuisesti toimivan teräsyhtiön SSAB’n Eurooppa Divisioonan talousjohtaja Leena Craelius halusi kehittää johtamistaitojaan. Leena halusi nimenomaan coachin avuksi hahmottamaan, kuinka hyvin hän suoriutuu roolissaan. Lisäksi coachingin avulla hän toivoi saavansa konkreettisia asioita ja käytännön harjoituksia, joista olisi jatkossa apua erilaisissa haastavissa tilanteissa.

Yksinkertaistettuna, halusin valmentautua paremmaksi johtajaksi, Leena tiivistää valmennustarvettaan.

Leenan ja Heli Alénin yhteistyö käynnistyi keväällä 2019 ja coaching-tapaamisten merkeissä tavattiin vuoden ajan yhteensä 10 kertaa. Leena koki, että coaching auttoi häntä näkemään oman roolinsa aiempaa laajemmalla tavalla, 360-asteisena.

Coaching auttoi minua hahmottamaan, miten asetan itselleni tavoitteita ja miten voin istuttaa ne myös yrityksen strategiaan ja johtoryhmätyöskentelyyn. Tällä tavoin pystyn toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla oman organisaationi suuntaan.

Leenan mielestä tämän tyyppisten tavoitteiden asettamisesta, asioiden määrittämisestä ja strukturoinnista on hyötyä myös suorituskyvyn arvioinnissa.

Haluan tehdä työni hyvin ja coaching antoi minulle konkreettisia työkaluja sen arvioimiseen.

Coaching-ajanjaksolle osui isoja muutoksia organisaatiossa. Niiden suunnitteluun ja toteutukseen Leena koki saavansa erittäin suurta apua ja tukea Heliltä. Lisäksi samanaikaisesti SSAB:llä siirryttiin Covid-19 -pandemian vuoksi etätyömalliin, mikä lisäsi haasteita muutosjohtamiseen entistä enemmän.

Toisinaan johtoroolissa on tilanteita, joita on hyvä käydä läpi luottamuksellisesti ja ammattilaisen näkemyksiä peilaten. Ammattitaitoinen coach on tähän äärimäisen hyvä tuki. Erityisesti ongelma- tai uusien tilanteiden äärellä on hyvä pyöritellä asioita ottamalla muutama askel etäämmälle. Näissä tilanteissa coaching-sessiot Helin kanssa auttoivat erityisen paljon, Leena analysoi saamaansa sparrailuapua.

Kaiken kaikkiaan Leena oli erittäin tyytyväinen coaching-yhteistyöhön Helin kanssa ja kokee saaneensa valmennuksesta enemmän kuin osasi odottaa.

Sain rooliini enemmän itsevarmuutta, sekä kykyä katsoa asioita laajemmasta perspektiivistä, mikä helpottaa päätöksentekoa. On hyvä muistaa, että coaching on erityisesti sinua itseäsi varten. Coach on ammattitaidon ja jaksamisen ”personal trainer” jota voin lämpimästi suositella, Leena summaa lopuksi.

Varaa aika veloituksettomaan alkukeskusteluun