DNA Oyj

Asiakastarina: DNA Oyj / Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja

Uudistuminen luo mahdollisuuksia

DNA vie pitkäjänteisellä kehittämistyöllä yritystä isoin askelin eteenpäin. Kehitystyössä yritys hyödyntää osaavia kumppaneita.

Organisaatiossa keskeistä kehitystä on ohjannut strategia, joka on tuotu henkilöstön arkeen nopeasti, rohkeasti ja mutkattomasti – DNA:n arvojen mukaisesti. Yrityksessä on panostettu viime vuosina useampiin henkilöstötoimintojen luotsaamiin kehityshankkeisiin.

DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen on kokenut ja vahva HR-osaaja, joka osaa hyödyntää kumppaneita silloin, kun ulkopuoliselle avulle on tilausta. Kaikkea ei kannata tehdä itse. Rissanen otti yhteyttä suosittelun perusteella business coach Heli Aléniin, jonka kanssa yhteistyö käynnistyi.

Uusi rakenne johtamiseen

DNA:n henkilöstötoiminto halusi varmistaa, että sen toiminta tukee täysin liiketoimintojen tarpeita. Kehittämishankkeissa lähdettiin liikkeelle tulevaisuuden kannalta keskeisistä HR-toiminnoista kuten Talent managementista ja osaamisen johtamisesta.

Helin vahva ja laaja-alainen osaaminen niin HR:n osa-alueista kuin ymmärrys liiketoiminnan tarpeista ja sidosryhmien osallistuttamisen tärkeydestä, loi laajan perspektiivin kehittämistyölle, Marko Rissanen kuvaa Helin ammattitaidon laajuuden tuomia hyötyjä.

DNA:n osaamisen johtamisen malli määriteltiin vastaamaan liiketoiminnan tarpeita. Johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen saatiin uutta voimaa määrittelemällä ja ottamalla käyttöön arvopohjaiset johtamisen kompetenssit.

Koin, että työskennellessä Helin kanssa minulla oli samaan aikaan niin mentori kuin valmentajakin, minkä ansiosta pystyimme yhdessä rakentamaan juuri meidän yritykselle sopivia malleja ja käytäntöjä. Helin kyky kuunnella ja tukea ovat piirteitä, jotka vauhdittavat kehitystyötä ja joille annan paljon arvoa, Marko analysoi antoisaa yhteistyötä Helin kanssa.

Yrityksen vahva kulttuuri näkyy kaikessa tekemisessä ja sitä arvostetaan suuresti koko henkilöstön keskuudessa. DNA:lla on ollut jo useamman vuoden ajan käynnissä sisäinen mentorointiohjelma ja mahdollisuus coachingiin. Covid-19 ja entistä laajemmat etätyötarpeet ja -mahdollisuudet ovat lisänneet uusia käytäntöjä sekä laajentaneet mutkattoman työn mallia edelleen. Tämä tuo luonnollisesti myös uutta esimiesten työhön, minkä vuoksi esimiesten osaamista haluttiin myös kehittää.

Valmentava ote näkyi koko ajan Helin toiminnassa. Hän sai valmennettavat henkilöt itse etsimään vastauksia ja ratkaisemaan esille nostetut asiat, Marko hehkuttaa coachingin oivalluksia synnyttävää tapaa.

Oma työ yhteydessä yrityksen strategiaan

Yrityksen kulttuurin ja luonteen mukaisesti DNA halusi vahvistaa myös henkilöstöasioiden suunnitelmallista toteuttamista erillisellä henkilöstöstrategialla. Tahtotilana oli tehdä mahdolliseksi, että jokainen DNA:lainen näkee arjessaan oman työn merkityksen ja yhteyden strategiaan. Teknologian ja ympäristön nopea kehitys vaikuttavat toimialan osaamistarpeisiin, ja on ehdottoman tärkeää ymmärtää, millaista osaamista strategia edellyttää, mitä taitoja tulevaisuuden DNA:laisten tulee hallita ja mistä osaamista tulisi hankkia.

Uudistimme HR-organisaation vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja myös tämän kokonaisuuden sparraamisessa Helillä oli suuri merkitys, Marko kertoo.

Business coaching ulottuu myös työn ulkopuolelle

Marko Rissasen henkilökohtainen coaching käynnistettiin tilanteessa, jossa yhtiön hallituksen ja johdon odotukset kasvoivat tiettyjen HR -osa-alueiden osalta.

Kun yhdistetään vaativa työ ja siihen kohdistuvat odotukset sekä oman henkilökohtaisen elämän haasteet, niin parempaa ajankohtaa valmennuksen käynnistämiselle ei olisi voinut olla, Marko avaa henkilökohtaista tarvettaan coachingille.

Valmennus toi merkittäviä hyötyjä niin ammatilliseen kehittymiseen kuin työn ulkopuolelle.

Löysin konkreettisia keinoja tehdä muutoksia tapaani toimia niin työssä kuin omassa tuolloin haasteellisena olleessa arjessanikin, Marko summaa tyytyväisenä valmennuksen tuomia henkilökohtaisia tuloksia.

Varaa aika veloituksettomaan alkukeskusteluun

Kuvat: DNA Oyj:n kuvapankki