Frame Contemporary Art Finland

Asiakastarina: Esihenkilövalmennus, Frame Contemporary Art Finland, viestintäpäällikkö Laura Boxberg

Ryhmä- ja yksilöcoaching toi oivalluksia
toiminnan kehittämiseen

Frame on nykytaiteen tiedotuskeskus ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävä on kansainvälistää suomalaista nykytaidetta. Framessa toimii viisi henkilöä toimitusjohtajan lisäksi.

Organisaation tavoitteena oli kehittää päälliköiden johtamis-, vaikuttamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuloksellisuutta ja yhteistyötä. Lisätavoitteeksi asetettiin myös oman luonnollisen johtamistyylin löytäminen ja kehittyminen edelleen päällikköinä, asiantuntijoina ja projekteissa, sekä oman työn ohjaajina.

Valmennuksessa lähdettiin liikkeelle toteuttamalla valmennukseen osallistuneille Peili -käyttäytymistyyliprofiiliarvio. Peili on valmennustyökalu, joka kuvaa henkilön toimintatapaa ja tarjoaa näkymän siitä, millaisista henkilöistä tiimi koostuu. Varsinainen valmennus toteutettiin niin yhteisinä ryhmäcoaching-tapaamisina kuin yksilöcoaching-tapaamisinakin.

 

Toimintatavat kehittämisen taustalla

Frame on ollut valmennukseen erittäin tyytyväinen. Vuorovaikutustaitojen kehittymisen osalta organisaatio pääsi tavoitteeseen niin, että vuorovaikutuksen merkitys ylipäätään ymmärretään ja sitä ajatellaan työyhteisössä aktiivisesti.

Koimme vuorovaikutustaitojen parantuneen. Osaamme myös valmennuksen myötä lukea vuorovaikutustilanteita paremmin, Framen viestintäpäällikkö Laura Boxberg kertoo valmennuksen tuomista muutoksista.

Organisaatiossa on näkynyt valmennuksen positiivisia vaikutuksia myös kokouskäytäntöjen parantumisessa. Myös sisäisen kommunikaation koetaan nousseen uudelle tasolle. Lisäksi Peili-käyttäytymistyyliarvion hyödyntäminen näkyy Framen henkilöstön arjessa.

Peili-arvioinnin myötä opimme tunnistamaan toistemme toimintatavat paremmin ja ottamaan ne huomioon esimerkiksi erilaisten projektien valmistelussa, Laura kertoo.

Coaching-valmennustapana sai Framen porukalta kiitosta.

Se, että Heli ei luennoinut, vaan keskusteli, oli mainio tapa toimia ja edetä: oivallukset jäivät mieleen, kun ne joutui itse perustelemaan. Valmennuksessa käytetyt tapausesimerkit otettiin kunkin omasta työstä ja tilanteista, joita on joutunut kohtamaan. Se toi oivalluksiin arjen konkretiaa, Laura perustelee.

Johtamistavat ja vuorovaikutus tärkeään rooliin

Valmennus on kantanut hedelmää organisaatiossa myös niin, että nykyään henkilöstö keskustelee aktiivisesti esihenkilötoiminnasta: onnistumisista sekä pulmatilanteista.

Kiinnitämme enemmän huomiota siihen, millainen on hyvä esihenkilö, millaista vuorovaikutusta ja ilmapiiriä haluamme ylläpitää ja miten otamme toiset huomioon arkipäivän työtilanteissa, Laura toteaa johtamiseen ja työilmapiiriin vaikuttavista tärkeistä tekijöistä.

Varaa aika veloituksettomaan alkukeskusteluun